De Beiaard van Brugge - Bruges Carillon
De Brugse Klokkenspel Vereniging
 
Halletoren Brugge
   
facebook

Over het hele land tonen mensen op allerlei manieren hun dankbaarheid en steun aan al wie strijdt tegen
het Coronavirus.
Brugge sluit hier graag bij aan:

Vanaf vrijdag 20 maart zal de Triomfklok van het Belfort elke avond om 20 uur telkens 5 minuten luiden,
om zo extra weerklank te geven aan het applaus dat al in vele Brugse straten spontaan weerklinkt.


Vanaf maandag 23 maart organiseert de Brugse Klokkenspel Vereniging dagelijks om 20:00u
een korte luidsessie met de voetluidklok aan het Dumery plein in de Bouveriestraat:
niet komen luisteren; vensters open !

Op vraag van het Bisdom luiden de kerkklokken op het zelfde uur over de stad.

De beiaardconcerten op woensdag, zaterdag en zondag (11:00u) starten met
"We zullen door gaan" van Ramses Shaffy en eindigen met "Salut d'Amour":
een muzikale groet aan alle zieken, slachtoffers en hulpvrleners.


bezoekers sinds 11/02/2017:
web counter